Rekrutacja do klasy I liceum

Zapraszamy do pierwszej klasy liceum!
 
Wychowawczynią będzie Pani Katarzyna Aleszczyk,
 
a do matury z języka polskiego przygotowuje Pani Wiesława Winkowska.
 
Szkoła oferuje zajęcia teatralne.
 
Zapraszamy zainteresowanych uczniów.
 
Dyrekcja
 
Rekrutacja trwa nadal.  http://www.loketrzyn.pl/rekrutacja