Zasady pracy II PLO w czasie kwarantanny

Zasady pracy II Prywatnego LO w czasie kwarantanny:
1. Nauczanie prowadzimy z wykorzystaniem mediów elektronicznych.
2. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i RODZICAMI przy pomocy
dziennika elektronicznego, poprzez grupy klasowe na platformach
społecznościowych , przez adresy e-mail i inne formy preferowane lub
ustalone w grupie.
3. Nauczyciele dokumentują przeprowadzoną aktywność w dzienniku
elektronicznym .
4. Uczniowie / rodzice są zobowiązani do informacji zwrotnej do nauczycieli
i rozliczenia się z zadanej czynności.
5. Nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym zwrotną informację
od ucznia jako „obecność” - w ten sposób egzekwują wykonanie
poleceń .
6. Praca i aktywność ucznia będą doceniane i oceniane.

UWAGA Rodzice!

Prosimy o zatrzymanie dzieci i młodzieży w domach, ograniczenie do minimum
kontaktów w większych grupach oraz dopilnowanie uczestnictwa w zdalnym
kształceniu.
Odwołujemy się do Państwa osobistego poczucia odpowiedzialności i
solidarności .

Zabawa walentynkowa

 

 

                                                           kiss

 

 

.

Ranking Perspektyw 2020

W opublikowanym właśnie rankingu miesięcznika "Perspektywy" przedstawiono listę najlepszych szkół średnich w Polsce.

Nasze Liceum utrzymało status "Złotej szkoły" i uplasowało się w tym roku na 6 miejscu w województwie Warmińsko-Mazurskim, 

W rankingu ogólnopolskim zajęliśmy 154 pozycję na ponad 2000  ujętych w zestawieniu szkół.

Wielkie gratulacje nauczycielom za osiągnięty sukces ich wychowanków.

Dyrekcja

Ranking Liceów