II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie

ul. A. Asnyka 8, 11-400 Kętrzyn

tel 89 7510545

mobile 601 666 778

e-mail szkolny :     sekretariat@prywgim.pl

·         Nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Olsztynie

·         Wpis do ewidencji szkół –  

·         Organ prowadzący – mgr Marek Władyka

·         Dyrektor – mgr Marek Władyka

         

Nr konta szkoły:

BGŻ BNP PARIBAS O/Kętrzyn

03 2030 0045 1110 0000 0239 5660