Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w celu popularyzacji wiedzy astronomicznej i dziedzin związanych z badaniami kosmosu zorganizowało  XIX Wojewódzki Turniej Fizyczny.

W Turnieju mogą brać udział 3 osobowe, uczniowskie reprezentacje wszystkich rodzajów szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W tym roku wzięło w nim udział 12 reprezentacji z różnych szkół. Do finału weszło 6 drużyn.

Wielki Finał Turnieju odbył się dnia 18 marca 2019 roku   w budynku Olsztyńskiego Planetarium.

Każda z 6 zakwalifikowanych drużyn przedstawiła  wcześniej przygotowany eksperyment. Prezentacja obejmowała  oryginalny pokaz zjawiska fizycznego lub doświadczenia. Drużyny miały na to do 8 minut.

Nasza szkolna drużyna w składzie Hubert Bajger, Jakub Jurkin i Wiktor Kragiel zaprezentowała  eksperyment obrazujący zjawisko fotoakustyczne.  Jury konkursu składające się z pracowników naukowych UWM ,po naradzie , przyznało naszej drużynie 2 – gie miejsce.

Serdecznie gratulujemy całej drużynie oraz opiekunce grupy Pani Barbarze Milewicz.

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

.