W związku ze zmianą dotyczącą daty zakończenia Roku Szkolnego informujemy , że sekretariat szkoły będzie również otwarty w dniu 21 czerwca (piątek) w godzinach 

od 8 do 14.30 i będą przyjmowane dokumenty konieczne do rekrutacji. 

24 czerwca będzie ustalona ostateczna lista osób przyjętych do poszczególnych klas.

Termin pierwszego spotkania z wychowawcą zostanie podany 24 czerwca.

Dyrekcja