W roku szkolnym 2019/20 wysokość opłaty czesnego w Liceum ulega zmianie.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Przypominamy również, że opłata jest pobierana przez 10 miesięcy, (dotyczy również klasy maturalnej)

Dyrekcja