Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw maturalnych 4 lipca w godzinach od 10 do 14.

Po odbiór należy zgłosić się osobiście, lub przekazać pisemne upoważnienie osobie odbierającej.

Dyrekcja