II dzień

08.00  – śniadanie

10.00 – spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie:

 Majdanek – Jesziwa Chachmej – Nowy Cmentarz Żydowski

Historia Lublina to także dzieje związane z czasem, kiedy na Zamku Lubelskim i w Donżonie było więzienie, najpierw carskie, potem hitlerowskie, a po wojnie NKWD i UB. To także czasy, kiedy społeczność żydowska była prześladowana, kiedy powstało getto lubelskie. Żydzi stanowili integralną część mieszkańców Lublina, współtworząc jego charakter, klimat duchowy i umysłowy. Lublin nazwano Jerozolimą Królestwa Polskiego. Tu obradował Sejm Czterech Ziem, tu działał Widzący z Lublina, powstała słynna szkoła talmudyczna Jeszywa  Chachmej. Na terenie Lublina były 3 cmentarze żydowskie Przejście na Nowy Cmentarz Żydowski ( w miarę dostępności), na którym znajduje się około 50 nagrobków, w tym wiele współczesnych oraz Izba Pamięci połączona z małą bożnicą. Powrót na Podzamcze – dawną dzielnicę żydowską i były teren getta. Przy Bramie Grodzkiej i latarni pamięci zakończymy zwiedzanie.

– zwiedzanie Lublina: Brama Krakowska, rynek Starego Miasta – lubelska starówka należy do najciekawszych w Polsce, Ratusz, Wieża Trynitarska ze złotym kogutem na szczycie, Katedra, Zamek w Lublinie, Kaplica Królewska – wstęp

18.00 – powrót do obiektu, obiadokolacja

 

III dzień

07.30 – śniadanie

Ok. 10.30 – przyjazd do Chełma,  spotkanie z przewodnikiem – Chełmska Góra – czyli Góra Zamkowa.  Wieże Bazyliki znajdującej się na Górze Zamkowej, to pierwsza rzecz którą widać gdy wjeżdżamy do Chełma, Brama Uściłuska – najstarsze zabudowanie w Chełmie, Pałac Biskupów, Klasztor Bazylianów, Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Rynek – znajdziemy tu wszystko, co powinno znaleźć się na porządnym rynku: zrekonstruowana studnia miejska, pozostałości starego ratusza, kilka tablic z informacjami o mieście. Podziemia kredowe – pozostałość górnictwa kredowego, częściowo udostępnione do zwiedzania – wstęp. 

– przyjazd do Zamościa, spotkanie z przewodnikiem,  zwiedzanie miasta, Rynek Wielki – jeden z największych XVI- wiecznych placów w Europie, Ratusz – króluje w rynku dzięki wyniosłej wieży (52 m) z zegarem oraz słynnym wachlarzowym schodom, kościół Franciszkanów – największa świątynia w Zamościu, wzniesiona w stylu barokowym, katedra – dawna kolegiata, jedna ze wspanialszych świątyń w Polsce, Akademia Zamojskich.  Synagoga renesansowa wraz z mykwą. Synagoga – wybudowana w 1610 roku, w centrum dzielnicy żydowskiej. Zaliczana jest do jednej z najpiękniejszych synagog w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje wnętrze, opartej na planie kwadratu, sali modlitw. Bogactwo późnorenesansowej dekoracji o żywych barwach świadczyło o zamożności gminy. Wewnątrz zachowała się pięknie dekorowana szafa aron ha-kodesz.

Czas wolny. 

Ok. 18.30 – powrót do obiektu, obiadokolacja

IV dzień

07.00 – śniadanie, wykwaterowanie 

09.00 – przyjazd do Nałęczowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: Park Zdrojowy – Początki Parku Zdrojowego sięgają końca XVIII wieku. Jego założycielem i organizatorem był Stanisław Małachowski. Właśnie na terenie parku znajduje się Pałac Małachowskich, najstarsze zabytkowe sanatorium, łazienki oraz domki: angielski, grecki i biskupi

– przyjazd do Kazimierza Dolnego, zwiedzanie:  Stare Miasto, Góra Trzech Krzyży, Ruiny zamku, baszta. Kazimierz Dolny jest prawdziwą perłą, jednym z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Jest też jedną z najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych w kraju i za granicą, o ponad stuletniej tradycji letniska i kolonii artystycznej. Wyjątkowość Kazimierza opiera się głównie na bogactwie kulturowym i na tradycji bohemy malarskiej, literackiej i twórczej w szerokim rozumieniu tego słowa.

Lessowe wąwozy – niezwykłe i ogromnie malownicze, gęstą siecią oplatają miasto. Wystarczy odejść od rynku zaledwie kilkadziesiąt metrów, by z miejskiego zgiełku trafić w spokój i ciszę (wąwóz Plebanka). Wąwozami znajdującymi w okolicach Kazimierza Dolnego można obejść dokoła niemal całe miasto.

15.00 – obiad

16.00 – wyjazd z Kazimierza Dolnego

Ok. 21.30 – 22.00 – powrót do Kętrzyna 

 

 

Świadczenia:  3 noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją, obiad ostatniego dnia wycieczki, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Kozłówka – Park, Pałac i Galeria Sztuki Socrealizmu, Majdanek, Jesziwa, kirkut, Kaplica Królewska, Podziemia kredowe, Synagoga w Zamościu, Kazimierz Dolny: Góra Trzech Krzyży, ruiny zamku i baszta,  opieka pilota, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie ( grupa zostanie podzielona na II podgrupy ) , , dojazd pilota. 

 

Koszt wycieczki– 600,00 zł/os zawiera opłaty za noclegi, wyżywienie, bilety wstępów do wskazanych obiektów.

 

Szkoła pokrywa koszty transportu.

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto szkoły do 6 lipca 2020 r.