Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania nauczania w II Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie – od 24 października do 8 listopada 2020 r.
Zgodnie z postanowieniami rządu polskiego od soboty 24 X 2020 r. wchodzą w życie nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Wprowadzane zasady mają na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich, które mają wyhamować rozprzestrzenianie się choroby COVID-19.

Od soboty , w godzinach 8:00 – 16:00 , uczniowie nie mogą samodzielnie przemieszczać się w przestrzeni publicznej , mogą to uczynić jedynie w towarzystwie osób dorosłych.

Wobec powyższego , zgodnie z wytycznymi , II PLO w Kętrzynie będzie funkcjonowała w następujący sposób:

Klasy ILO4, II LO4, II LO3, III LO3 objęte są nauczaniem zdalnym wg zasad:
1. Nauczyciele realizują nauczanie z klasy szkolnej za pomocą MS TEAMS , uczniowie korzystają z aplikacji TEAMS na smart fonie lub laptopie.
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem w UONET+
3. W dzienniku elektronicznym odnotowuje się frekwencję na zajęciach zarówno zdalnych jak i stacjonarnych. 
4. W nauczaniu zdalnym nauczyciele zarządzają procesem edukacyjnym z danego przedmiotu wg potrzeb danej klasy: np. jeśli przedmiot jest zaplanowany na 5 h / tydzień nauczyciel prowadzi 3 zajęcia on Line ( minimum 30 minut ) z całą klasą + 2 zajęcia w formie zdalnych zadań i kontroli oraz połączenia on Line z uczniami wymagającymi więcej uwagi (np. słabszymi) .
5. Uczniowie / rodzice korzystają z aplikacji „Dzienniczek ucznia” na telefonie ( Android i IOS ) – dodatkowe źródło informacji .

Dyrekcja