W dniach 4,5,6 maja w godzinach od 9 do 12 odbędzie się część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych w wyznaczonej sali na parterze z zachowaniem rygorów sanitarnych. Abiturienci przychodzą na egzaminy w maseczkach i z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

W tych dniach pozostałe klasy nie mają zajęć lekcyjnych.

Dyrekcja.