Bardzo prosimy o dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do 14 lipca 2021 r.

 

Dyrekcja