Plan lekcji dostępny jest w Dzienniku elektronicznym

oraz w zakładce Plan Lekcji

Dyrekcja