Zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji , w klasach licealnych odbywa się nauka zdalna do 27 lutego 2022 r.

Dopuszcza się możliwość konsultacji z przedmiotów maturalnych po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem uczącym dany przedmiot.

W zakładce plan lekcji, znajduje się aktualna wersja planu obowiązującego od 7 lutego 2022 r.

Dyrekcja