We współpracy z Prawosławnym Ordynariatem Wojska Polskiego,

organizujemy w szkole zbiórkę potrzebnych produktów.

Dary prosimy dostarczyć do auli szkoły w dniu 2 marca 2022 roku.

 Dziękujemy za udział w akcji .

Dyrekcja