Klasa 1 LO 4 pod kierownictwem Pani Elżbiety Niedźwieckiej-Dżus przygotowała akdemię z okazji uchwalenia

Konstytucji 3 Maja. Historia przeplatana okazyjnymi pieśniami w wykonaniu uczniów w języku polskim i ukraińskim, została 

przyjęta z wielkim aplauzem publiczności.

Więcej zdjęć i video relacja są dostępne na facebooku szkoły.

 

Dyrekcja