W sobotę 21 stycznia br. zakończyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Historycznej. Współorganizatorem Olimpiady, jak co rok, był Instytut Historii UWM, a przewodniczącym komisji dr hab. prof. UWM Sławomir Augusiewicz.

Poziom był bardzo wysoki, stąd też komisja przyznała trzy pierwsze miejsca. Wojciech  Grodzki, uczeń klasy czwartej, wśród 49 uczestników zajął czwarte miejsce i jak podkreślił przewodniczący komisji był o „błysk ostrza łyżwy” od podium.

Serdecznie gratulujemy Wojtkowi IV miejsca i życzmy mu powodzenia na maturze.

II  Prywatne LO w Kętrzynie