„Nasza szkoła to miejsce
z przeszłością
 
dla ludzi  z przyszłością” 

 

Szczegółowe informacje w zakładce „Rekrutacja”