Szczegółowy opis instalacji na smartfonie aplikacji Mobywatel z usługą legitymacji szkolnej znajduje się w opisie:

Link

Indywidulany kod aktywacyjny jest do pobrania w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja