Zestawienie wyników Egzaminu Dojrzałości 2024

Przedmiot  Średnia szkołyŚrednia krajowaŚrednia wojewódzka
Język polski66,56158
Język angielski90,77876
Matematyka90,76361