W dniach od 13 lipca do 10 sierpnia, sekretariat szkoły będzie zamknięty.

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 11 sierpnia 2020 roku, w godzinach od  830 – do  1000.

Bardzo prosimy o odbiór zaświadczenia w tym terminie.  Zaświadczenia wydawane są osobiście, lub osobie upoważnionej (pisemne upoważnienie). 

Dyrekcja