Uwaga

W dniu 31 lipca prosimy o dostarczenie

zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

do sekretariatu szkoły w godzinach  800 – 1430 .

 

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/21 trwa.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 730  – 1430.

Nr telefonu : 89 7510545

Podania można pobrać ze strony internetowej w zakładce „Dokumenty szkolne”

 

Zapraszamy