Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości 5 lipca w godzinach 10.00 – 14.30 do sekretariatu szkoły.

Świadectwa można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Dyrekcja