Zaczynamy rok szkolny 2022/ 2023

W dn. 1-4 IX 2022
Klasa VII i VIII SP oraz I-IV LO – wyjazd edukacyjno-integracyjny do Wrocławia i
Pragi.

5 września 2022 – poniedziałek
*o 11:00 w Auli uroczyste ( galowe) otwarcie roku
szkol. 2022/23 dla klas VII-VIII SP, I-IV LO, a następnie
zajęcia zgodnie z planem lekcji.